<
Trang chủ » Tra từ
bayonet  
['beiənit]
danh từ
  • lưỡi lê
ngoại động từ
  • đâm bằng lưỡi lê
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt