<
Trang chủ » Tra từ
bay  
[bei]
tính từ
 • hồng
ngựa hồng
danh từ
 • ngựa hồng
 • (địa lý,địa chất) vịnh
 • gian nhà; ô chuồng ngựa
 • phần nhà xây lồi ra ngoài
 • nhịp cầu
 • (quân sự) chỗ tránh nhau trong chiến hào
 • (thực vật học) cây nguyệt quế
 • ( số nhiều) vòng nguyệt quế
 • tiếng chó sủa
   • một phần của tàu thủy, trường học... được ngăn ra làm phòng săn sóc người ốm
   • khoang chứa bom trong máy bay
   • cùng đường; bị dồn vào nước đường cùng
   • dồn vào nước đường cùng, dồn vào chân tường
   • giữ không cho ai lại gần
   • chống lại một cách tuyệt hảo
động từ
 • sủa (chó)
   • sủa trăng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt