<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
battre  
ngoại động từ
 • đánh
đánh con chó
đánh ai bằng gậy
đánh trứng
đánh nhịp
đánh phạt một đứa trẻ
bị đánh chết
 • đập
đập lúa
khua bụi rậm (cho thú săn chạy ra)
 • đập vào; nã vào
dòng suối đập vào đá
pháo nã vào thành luỹ
 • dát mỏng
dát mỏng sắt
 • đánh thắng
đánh thắng quân địch
ông ấy đã đánh thắng (vượt qua) đối thủ của mình trong kì bầu cử
 • va vào, vỗ
vỗ ngực
 • lùng sục; bát
lùng sục khắp rừng
bát phố
   • (quân sự) công phá bằng đại bác để tạo một cửa mở
   • công kích kịch liệt
   • huơ tay
   • (từ cũ, nghĩa cũ) phí công vô ích
   • khua chiêng gõ mõ (nhằm thu hút sự chú ý)
   • (âm nhạc) bắt nhịp
   • (nghĩa bóng) lợi dụng thời cơ
   • trộn bài
   • đúc tiền
   • kiếm tiền
   • treo cờ (nước nào)
   • (nghĩa bóng) dồn ép những người không còn khả năng tự vệ
   • đương sôi nổi, đương náo nhiệt
   • "không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa"
nội động từ
 • đập
tim nó đập, nó đánh trống ngực
 • vỗ
vỗ tay
vỗ cánh
 • đập vào
mưa đập vào cửa kính
 • đập đập
cửa đập đập (khi có gió mà không đóng...)
   • cử nhạc chào
   • rút lui
   • cố ý tiếp đón ai lạnh nhạt
   • chuệch choạc; suy sụp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt