<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bas  
tính từ
 • thấp, hạ
nhà thấp
giá hạ
thuỷ triều xuống thấp
nhiệt độ thấp
vùng áp xuất thấp
 • cúi xuống
đầu cúi xuống
 • thấp hèn, hèn; tầm thường
tâm hồn thấp hèn
lời văn tầm thường
sự trả thù hèn hạ
 • trầm
giọng trầm
đồng âm Bah , bât
   • rẻ nhất là, hạ giá nhất là
   • thiển cận, không nhìn xa trông rộng
   • xấu hổ, ngượng
   • ít tuổi
   • hạ giới, thế gian này
   • Hạ nghị viện ( Anh)
   • có chân tay ngắn
   • chiếm lấy, chộp lấy
   • trao đổi riêng
   • buổi lễ không hát
phó từ
 • thấp, nhỏ
cây chặt thấp
nói nhỏ
bay thấp
xuống đáy giếng
   • đả đảo
   • đừng có đụng vào nó, đừng có rờ mó đến nó
   • ở dưới
   • ở dưới (của)
   • người ốm sắp chết
   • đẻ (loài vật)
   • quẳng xuống đất, vứt bỏ, từ bỏ
   • hạ vũ khí
   • làm giảm giá trị của ai, nói xấu hạ thấp giá trị của ai
   • bạc đãi, ngược đãi ai
   • ở dưới, ở mé dưới
   • ở đoạn sau
   • trụy lạc quá
danh từ giống đực
 • phía dưới, chân, cuối
chân đồi
chân cầu thang
cuối thư
cuối trang
   • ở cuối, ở tận cùng
ở cuối trang
ở tận cùng mức thang xã hội (thấp kém nhất)
   • từ trên xuống dưới, từ đầu xuống chân
   • với vẻ khinh bỉ, khinh thường
nhìn ai từ đầu tới chân, nhìn ai với vẻ khinh bỉ
   • những nỗi thăng trầm
   • (hàng hải) triều xuống
danh từ giống đực
 • đất dài
   • ống tiền
   • tiền tiết kiệm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt