<
Trang chủ » Tra từ
bark  
[bɑ:k]
danh từ
 • tiếng sủa
 • tiếng quát tháo
 • tiếng súng nổ
 • (từ lóng) tiếng ho
   • hắn chỉ quát tháo thế thôi, thực ra tâm địa không có gì
động từ
 • sủa
sủa vu vơ
 • quát tháo
 • (từ lóng) ho
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm lẫn, lầm lạc
danh từ
 • vỏ cây
 • (từ lóng) da
   • dính vào chuyện gia đình nhà người ta, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thô lỗ, vụng về
   • làm giảm giá trị của cái gì; làm giảm vẻ đẹp của cái gì
ngoại động từ
 • lột vỏ, bóc vỏ (cây)
 • (âm nhạc) làm sầy da, làm tuột da
 • phủ một lớp vỏ cứng
danh từ
 • thuyền ba buồm
 • (thơ ca) thuyền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt