<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
barge  
[bɑ:dʒ]
danh từ
  • sà-lan
  • xuồng lớn của ban chỉ huy (trên tàu chiến)
  • thuyền rồng
nội động từ
  • barge in xâm nhập, đột nhập
ngoại động từ
  • chở bằng thuyền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt