<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bandit  
['bændit]
danh từ, số nhiều bandits , banditti
  • kẻ cướp, tên cướp
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt