<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
banana  
[bə'nɑ:nə]
danh từ
 • (thực vật học) cây chuối
 • quả chuối
một nải chuối
một buồng chuối
   • quốc gia nhỏ bé có nền kinh tế phụ thuộc vào việc xuất khẩu trái cây
   • nguyên nhân gây khó khăn lúng túng
   • trở nên điên rồ, giận dữ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt