<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bally  
['bæli]
tính từ & phó từ
  • (từ lóng) khỉ gió, chết tiệt (diễn tả sự bực mình hoặc thích thú)
mang ngay cái con khỉ gió này đi!
ai mắc cái lỗi khỉ này?
mệt đến chết được
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt