<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ball  
[bɔ:l]
danh từ
 • buổi khiêu vũ
mở một buổi khiêu vũ
khai mạc buổi khiêu vũ; (nghĩa bóng) bắt đầu công việc
 • quả cầu, hình cầu
 • quả bóng, quả banh
 • đạn
 • cuộn, búi (len, chỉ...)
 • viên (thuốc thú y...)
 • (kỹ thuật) chuyện nhăng nhít, chuyện nhảm nhí; chuyện vô lý
 • (thông tục) ( số nhiều) tinh hoàn
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hình phạt xích hòn sắt vào chân (tù khổ sai)
   • số phận, vận số, những trò trớ trêu của thần số mệnh
   • người bảy nổi ba chìm, người, long đong trong cuộc đời
   • cầu mắt, nhãn cầu
   • xương bánh chè
   • người giàu ý chí và nghị lực
   • đến lượt anh, đến phiên anh
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hoạt động tích cực
   • không đợi lúc thuận lợi; nhanh nhẩu đoảng
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhanh lên, mau lên
   • gặp cơ hội tốt, gặp thời cơ
   • giữ cho câu chuyện (hoặc công việc) không bị gián đoạn
   • giữ cho câu chuyện không gián đoạn
   • phá rối, làm hỏng việc gì
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhanh nhẹn, tinh nhanh
   • thất bại, hỏng ăn, không đạt mục đích
động từ
 • cuộn lại (len, chỉ...)
 • đóng thành cục tròn; đóng thành khối cầu
con ngựa này không què nhưng bị đất sét (tuyết...) đóng cục ở chân không chạy được
   • bối rối, lúng túng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt