<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
balle  
danh từ giống cái
 • quả bóng, quả banh
ném quả bóng
quả bóng quần vợt
quả bóng bàn
 • viên đạn
bị bắn chết
   • đến lượt anh
   • quả bóng quyết định kết quả của trận đấu
   • con nối nghiệp cha
   • chính anh là người hành động
   • hoàn toàn không có gì cả, hoàn toàn không ra gì
   • chụp lấy thời cơ
   • bị hành hình (bởi một trung đội)
   • đối đáp kịch liệt
   • đối đáp nhau
   • đổ lỗi cho nhau
danh từ giống cái
 • kiện hàng; kiện giấy (mười ram)
 • (thân mật) mặt
có mặt to
 • ( số nhiều, thân mật) frăng, tì
tớ sắm cái đó hết hai trăm tì đấy
 • vỏ trấu (của thóc)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt