<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ball-hardness number  
Kỹ thuật
  • chỉ số độ cứng Brinell
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt