<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
baleine  
danh từ giống cái
  • (động vật học) cá ông, cá voi không vây lưng
  • gọng căng (ở nịt vú...)
      • (thông tục) cười toét miệng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt