<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
baise  
danh từ giống cái
  • sự ăn nằm, sự ăn ngủ
  • (địa phương) nụ hôn trìu mến
  • (thông tục) sự giao hợp, sự giao cấu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt