<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
baigner  
ngoại động từ
 • tắm
tắm cho một em bé
 • đẫm, giàn giụa
mặt giàn giụa nước mắt
 • chảy gần, bao quanh
biển bao quanh thành phố
 • nhúng, nhận chìm, dìm (xuống nước)
nhúng chân xuống nước
 • (nghĩa bóng) bao phủ hoàn toàn, tràn ngập
nội động từ
 • dầm, đẫm
quả dầm rượu
đẫm máu
   • (thân mật) không có chuyện gì xả ra cả
   • mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt