<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bah  
[bɑ:]
thán từ
  • ô hay!, chà!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt