<
Trang chủ » Tra từ
bag  
[bæg]
danh từ
 • bao, túi, bị, xắc
 • mẻ săn
săn được nhiều
 • (động vật học) túi, bọng, bọc
bọng ong
 • vú (bò)
 • chỗ húp lên (dưới mắt)
 • ( số nhiều) của cải, tiền bạc
 • ( số nhiều) (từ lóng) quần; chỗ phùng ra, chỗ lụng thụng (ở quần áo...)
   • người gầy giơ xương, người toàn xương
   • kẻ lắm điều, kẻ hay ba hoa, kẻ hay bép xép, kẻ hay nói huyên thuyên
   • chuồn, bỏ mặc ai trong lúc khó khăn
   • (thông tục) nắm chắc trong tay, chắc chắn
   • cùng kế
   • cuốn gói trốn đi
   • thắng ai
   • đủ các mưu mẹo, thiên phương bách kế
   • tất cả không để lại cái gì
ngoại động từ
 • bỏ vào túi, bỏ vào bao
 • (săn bắn) bỏ vào túi săn; bắn giết, săn được
 • thu nhặt
 • (thông tục) lấy, ăn cắp
nội động từ
 • phồng lên, nở ra, phùng ra
cái quần này phùng ra ở đầu gối
 • (hàng hải) thõng xuống (buồm)
 • đi chệch hướng (thuyền)
   • (tiếng lóng trong nhà trường), đến lượt tớ, đến phiên tớ!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt