<
Trang chủ » Tra từ
bacon  
['beikən]
danh từ
  • thịt lưng lợn muối xông khói; thịt hông lợn muối xông khói
      • (từ lóng) thành công, đạt thắng lợi trong công việc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt