<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
back  
[bæk]
danh từ
 • lưng (người, vật)
 • ván lưng, ván ngựa (ghế)
 • đằng sau
ở đằng sau nhà
 • mặt sau, mặt trái; sống (dao); gáy (sách); mu (bàn tay)
mặt sau cái phong bì
 • chỗ trong cùng
ở chỗ trong cùng của sân khấu
 • (thể dục,thể thao) hậu vệ
   • nơi biệt lập, nơi tách biệt
   • cái ăn cái mặc
   • trong thâm tâm, trong đáy lòng
   • đứng đằng sau lưng ai; trợ lực cho ai, ủng hộ ai, làm hậu thuẫn cho ai
   • đuổi theo sát ai
   • mừng vì khỏi phải gặp lại ai
   • biết được nguyên nhân sâu xa, nắm được bí mật của cái gì
   • nằm ngửa
   • bị thua, bị thất bại, nàm vào hoàn cảnh bất lực
   • ốm liệt giường
   • sau lưng ai, lúc vắng mặt ai
   • bắt ai làm việc cật lực
   • đánh gãy sống lưng ai
   • luồn cúi ai, quỵ luỵ ai
   • làm cho ai nổi giận, làm cho ai phát cáu
   • nổi giận, phát cáu
   • hiểu được thực chất của vấn đề gì
   • cúi xuống (chơi nhảy cừu)
   • miệt mài làm việc gì, đem hết nhiệt tình ra làm việc gì
   • quay lưng lại với ai
   • lâm vào thế cùng
   • trong việc này có điều gì uẩn khúc
   • như nước đổ lá môn, như nước đổ đầu vịt, chẳng có tác dụng gì cả
   • biết rõ điều gì
   • gậy ông đập lưng ông
   • đâm sau lưng ai, hãm hại ai
   • cú đâm sau lưng, sự hãm hại
   • bánh sáp đi, bánh quy lại; có đi có lại mới toại lòng nhau
   • được khen ngợi
   • khen ngợi ai
tính từ
 • sau; hậu
sân sau
phòng ở phía sau
phố vắng vẻ, phố lẻ
ngồi ở hàng ghế sau; (nghĩa bóng) nhận một địa vị thấp hèn
 • còn chịu lại, còn nợ lại
tiền thuê nhà còn chịu lại
 • để quá hạn, cũ, đã qua
 • ngược, lộn lại, trở lại
dòng nước ngược
   • bằng cửa sau, theo phương cách bất chính
phó từ
 • lùi lại, về phía sau
lùi lại!
lùi lại một bước
 • trước (thời gian)
vài năm trước
 • trả lại, trở lại, ngược lại
trở lại, đi về
gửi trả lại
chào đáp lại
 • cách, xa
ngôi nhà ở xa đường cái
   • tới lui
đi tới đi lui
   • phản bạn
   • không giữ lời hứa
   • đến đó và trở lại
từ đây đến đó vừa đi vừa về hết 20 kilômét
ngoại động từ
 • lùi
lùi ôtô vào nhà xe
 • ủng hộ (một kế hoạch...)
ủng hộ ai bằng mọi cách
 • đánh cá, đánh cuộc (một con ngựa...)
tôi đánh cá bốn con ngựa mà chẳng thắng con nào cả
 • đóng gáy (quyển sách)
 • cưỡi (ngựa)
 • cùng ký vào, ký tiếp vào (một văn kiện...)
   • ủng hộ người thua, phò suy thay vì phò thịnh
nội động từ
 • lùi lại
 • nhìn/có cái gì ở phía sau
nhà chúng tôi quay lưng ra sông
 • dịu trở lại (gió)
   • bỏ, chùn lại; lùi; thoái lui
   • nuốt lời
đã thoả thuận xong xuôi rồi lại nuốt lời
   • lui, rút lui; lẩn trốn
lẩn trốn trách nhiệm
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lưỡng lự, do dự
   • (tin học) sao dự phòng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt