<
Trang chủ » Tra từ
baby  
['beibi]
danh từ
 • đứa bé mới sinh; trẻ thơ
 • người tính trẻ con
 • ( định ngữ) nhỏ; xinh xinh
chiếc ôtô nhỏ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người yêu; con gái
   • phải gánh một trách nhiệm không thích thú gì
   • đó là việc riêng của chúng tôi
   • bó chân bó tay ai
   • bắt ai phải gánh một trách nhiệm không thích thú gì
   • nghịch cái kiểu trẻ con; làm ra vẻ trẻ con
   • trốn trách nhiệm lấy cớ là không có kinh nghiệm
   • có vẻ trẻ con; có tính trẻ con
   • bắt đầu có mang
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người yêu
   • vô tình vất bỏ cái quý giá trong đống lộn xộn cần vất đi
động từ
 • đối xử như trẻ con, nuông chìu
không nên nuông chìu những đứa con hư hỏng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt