<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ba-zơ  
[ba zơ]
  • (hoá học) (tiếng Pháp gọi là Base) base
Acids and Bases : Two classes of chemical compounds that have generally opposite characteristics
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt