<
Trang chủ » Tra từ
b  
[bi:]
danh từ, số nhiều Bs, B's
 • mẫu tự thứ hai trong bảng mẫu tự tiếng Anh
 • (âm nhạc) xi
 • người thứ hai; vật thứ hai (trong giả thuyết)
 • (âm nhạc) xi giáng
 • (đùa cợt) con rệp
   • đường loại B, hẹp và kém quan trọng hơn đường loại A
   • không biết gì cả, dốt đặc cán mai
viết tắt
 • chào đời ( born )
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt