<
Trang chủ » Tra từ
bố chính  
[bố chính]
danh từ
  • Feudal provincial mandarin in charge of tax and financial affairs (cũng bố chánh )
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt