<
Trang chủ » Tra từ
bật lửa  
[bật lửa]
  • cigarette-lighter; lighter
Windproof lighter
  • to strike a light; to flash the lighter
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt