<
Trang chủ » Tra từ
bẩm  
[bẩm]
động từ
  • to refer (to higher level)
to refer a legal case to provincial level
to always sir (somebody)
  • report
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt