<
Trang chủ » Tra từ
bê-tông  
[bê tông]
  • (từ gốc tiếng Pháp là Béton) concrete
Concrete-mixer
To concrete; (bóng đá) to pack the defence
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt