<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bétail  
danh từ giống đực
  • thú nuôi, gia súc
thú nuôi lớn (như) bò, ngựa, lừa...
thú nuôi nhỏ (như) dê, cừu, lợn...
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt