<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bébé  
danh từ giống đực
 • em bé
một em bé trong nôi
 • búp bê hình em bé
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ghế bành thấp
 • vụ việc khó giải quyết, vấn đề hóc búa
đùn vấn đề hóc búa cho ai
 • con vật còn rất nhỏ
con cún
   • đang có thai
   • như trẻ con
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt