<
Trang chủ » Tra từ
bàng  
[bàng]
danh từ
  • malabar almond tree, Indian almond, tropical almond, almendron; terminalia, a shade tree
egg-shaped briquets (briquettes)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt