<
Trang chủ » Tra từ
bàn thạch  
[bàn thạch]
  • slab of stone
Rock-like; rock-steady; as firm as a rock; as solid as a rock
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt