<
Trang chủ » Tra từ
awful  
['ɔ:ful]
tính từ
  • đáng kinh sợ; uy nghi, oai nghiêm
  • dễ sợ, khủng khiếp
cơn bão khủng khiếp
  • (từ lóng) lạ lùng, phi thường; hết sức, vô cùng; thật là
một sự ngạc nhiên hết sức
một chuyện thật là khó chịu; một thằng cha khó chịu vô cùng
  • (từ cổ,nghĩa cổ) đáng tôn kính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt