<
Trang chủ » Tra từ
away  
[ə'wei]
phó từ
 • xa, xa cách, rời xa, xa ra, đi (xa)
xa nhà
đứng cách xa những người khác
bay đi
rời đi, đi khỏi, đi xa
ném đi; ném ra xa
cút đi! ra chỗ khác!
 • biến đi, mất đi, hết đi
sôi cạn đi
cờ bạc hết sạch cả tiền của
tự tử
khử ai đi
chết
lãng phí hết thời gian vào những việc làm nhảm, tầm phào
 • không ngừng liên tục
làm việc liên tục trong sáu tiếng liền
 • không chậm trễ, ngay lập tức
nói (ngay) đi!
ngay tức thì
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) từ cách đây đã lâu
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xa lắc xa lơ
   • vứt nó đi!; tống khứ nó đi!
   • bỏ xa, hơn hẳn, không thể so sánh được
   • tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa
Ai bắn giỏi nhất? -Tất nhiên là ông Xmít chứ còn ai nữa
   • vắng mặt
Ông cần gặp ba tôi phải không? Nhưng ba tôi không có ở nhà
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt