<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
avant  
giới từ
 • trước
trước khi đi
trước công nguyên
nó đến trước tôi
đưa ai lên trước, đưa ai lên đầu
   • trước khi
trước khi nói
hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định
uống thuốc trước khi ăn
   • trước khi
trước khi nó trở về
   • chưa hoàn bị
   • trước hết
sức khoẻ là trên hết
   • trước tiên, trước hết
   • đặt cái cày trước con bò, làm chuyện ngược đời
phó từ
 • trước
nó đã đi trước
vài ngày trước đó
 • sâu vào
đào sâu hơn vào
đi quá sâu vào rừng
 • muộn
rất muộn về đêm (đêm đã khuya)
 • (nghĩa bóng) sâu xa, kĩ càng
đẫy mạnh tìm tòi nghiên cứu sâu xa hơn, kĩ càng hơn
   • lên trước, ra trước
đằng trước, bước!
chúi về phiá trước
nhìn về phía trước, nhìn về tương lai
   • trước (về vị trí trong không gian)
   • đêm hôm qua
danh từ giống đực
 • phần trước, mũi
phần trước xe
 • (thể dục thể thao) tiền đạo (bóng đá)
hàng tiền đạo
 • (quân sự) tiền tuyến
phản nghĩa Arrière
   • thẳng tiến, mạnh tiến
tính từ ( không đổi)
 • trước
các bánh trước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt