<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
autorité  
danh từ giống cái
 • uy quyền, quyền lực
quyền lực của pháp luật
(pháp lý) uy lực của việc đã xử, uy lực quyết tụng
sự lạm quyền
quyền lực tối cao
dưới quyền ai
 • uy thế, uy tín; người có uy tín
nhà văn có uy tín
dựa vào người có uy tín
 • chính quyền
quyết định của chính quyền cấp trên
 • ( số nhiều) nhà cầm quyền, nhà chức trách
nói với nhà chức trách
   • độc đoán
   • toàn quyền
   • tự ý, không ai cho phép
   • là mẫu mực, thành quy tắc (cho người khác theo)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt