<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
automoteur  
tính từ
  • gắn động cơ, gắn máy
  • (từ cũ, nghĩa cũ) tự chuyển động
danh từ giống đực
  • sà lan gắn máy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt