<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
automobile  
['ɔ:təməbi:l]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ô tô
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt