<
Trang chủ » Tra từ
aura  
['ɔ:rə]
danh từ
  • hơi thoảng toát ra, hương toát ra (từ hoa...); tinh hoa phát tiết ra (của người...)
  • (y học) hiện tượng thoáng qua
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt