<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aunt  
[ɑ:nt]
danh từ
  • cô, dì, thím, mợ, bác gái
      • trời ơi!, thật à! (tỏ sự ngạc nhiên)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt