<
Trang chủ » Tra từ
atypical  
[ə'tipikəl]
tính từ
  • không đúng kiểu, không điển hình
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt