<
Trang chủ » Tra từ
attain  
[ə'tein]
động từ
  • đạt được, giành được
giành được một địa vị quyền lực
đạt được mục tiêu đê hèn của mình
đạt được mục đích/mục tiêu/tham vọng của mình
  • ( to attain to something ) đạt hoặc tới được cái gì (bằng nỗ lực bản thân)
đạt tới sự hoàn mỹ
anh ấy đã đến tuổi 25 trước khi lấy vợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt