<
Trang chủ » Tra từ
asleep  
[ə'sli:p]
tính từ
  • ngủ, đang ngủ
ngủ thiếp đi
ngủ, đang ngủ
  • tê cóng, tê bại (chân tay)
  • quay tít (con cù)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt