<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
artilleur  
danh từ giống đực
  • (quân sự) pháo thủ, (lính) pháo binh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt