<
Trang chủ » Tra từ
artificial  
[,ɑ:ti'fi∫əl]
tính từ
  • nhân tạo
lụa nhân tạo
hô hấp nhân tạo
thụ tinh nhân tạo
trí tuệ nhân tạo
  • không tự nhiên, giả tạo; giả
hoa giả
nụ cười giả tạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt