<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
artificer  
[ɑ:'tifisə]
danh từ
  • người sáng chế, người phát minh
  • thợ thủ công, thợ khéo
  • (quân sự) thợ sửa chữa vũ khí
  • (hàng hải) thợ máy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt