<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
arty  
['ɑ:ti]
tính từ
  • (thông tục) làm ra vẻ nghệ sĩ; làm ra vẻ có mỹ thuật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt