<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
article  
['ɑ:tikl]
danh từ
  • bài báo
bài xã luận
  • điều khoản (trong hiệp định hoặc hợp đồng)
điều khoản học việc (trong giao kèo)
tín điều
  • đồ, thức, vật phẩm; hàng
những thức cần thiết cho đời sống hằng ngày
đồ mặc
đồ dùng vệ sinh (xà phòng, thuốc đánh răng; kem cạo râu...)
hàng hoá xa xỉ; xa xỉ phẩm
  • (ngôn ngữ học) mạo từ
mạo từ hạn định
mạo từ bất định
ngoại động từ
thư ký tập sự theo hợp đồng
ký hợp đồng làm tập sự cho một luật sư
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt