<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
arse  
[ɑ:s]
danh từ
 • mông, đít, hậu môn
   • Đồ ngu!
   • lỗ đít
   • người nịnh bợ người khác, Đồ liếm đít
động từ
   • cư xử một cách ngu xuẩn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt