<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
armiger  
['a:midʒə]
danh từ
  • (sử học) người tùy tùng một hiệp sĩ (thời trung cổ)
  • thân sĩ, người có quyền mang huy chương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt