<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
army  
['ɑ:mi]
danh từ
  • quân đội
quân chính quy
quân thường trực
vào quân đội, nhập ngũ
  • đoàn, đám đông, nhiều vô số
một đoàn công nhân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt