<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
armhole  
['ɑ:mhoul]
danh từ
  • lỗ áo để xỏ cánh tay vào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt